Can nhựa 10 lit

Mã sản phẩm 1: JC 10-1

Kích thước (+/-2 % mm): 233(L) x200(W) x325(H)

Nguyên liệu: HDPE 

Màu sắc:Xanh dương, Trắng.


Mã sản phẩm 2: JC 10-2 

Kích thước (+/-2 % mm): 230(L) x 195(W) x 300(H)

Nguyên liệu: HDPE 

Màu sắc: Xanh dương, Trắng.