Can nhựa 20 lit

Mã sản phẩm: JC 20

Kích thước (+/-2 % mm): 398x285x245 (HxLxW)

Trọng lượng: 1.25 kg

Nắp: Cup insert / DG insert

Nguyên liệu: HDPE 

Màu sắc: Xanh dương, Trắng.