Can nhựa 5 lit

Mã sản phẩm 1: JC 5-1

Kích thước (+/-2 % mm): 199(L) x 160(W) x 234(H)

Nguyên liệu: HDPE 

Màu sắc: Đen, Xanh dương, Trắng.


Mã sản phẩm 2: JC 5-2

Kích thước (+/-2 % mm): 184(L) x 140(W) x 260(H) 

Nguyên liệu: HDPE  

Màu sắc: Xanh dương, Trắng.


Mã sản phẩm 3: JC 5-3 

Kích thước (+/-2 % mm): 195(L) x 123(W) x 295(H) 

Nguyên liệu: HDPE  

Màu sắc: Xanh dương, Trắng.