Can nhựa tròn 18 lit

Mã sản phẩm: JC 18

Kích thước (+/-2 % mm): 280(Ø) x 330(H)

Trọng lượng: 1.2 Kg

Nguyên liệu: HDPE 

Màu sắc: Xanh dương, Trắng, Đỏ