IBC TANK 1000L ĐỰNG THỰC PHẨM

Kích thước (±10mm): 1200 x 1000 x H 1160

Thể tích: 1000L

Thể tích tràn: 1050L

Trọng lượng chứa tối đa (kg): 1900

Trọng lượng xếp chồng tối đa (kg): 4056

Trọng lượng bì (kg): 56 ±2kg

Chất liệu IBC Tank: HDPE Chính Phẩm

Chất liệu khung: Thép mạ kẽm

Chất liệu Pallet: Thép mạ kẽm

Van: Đường kính DN50

Chất lượng: Mới 100%