Thùng B không nắp

Thùng B 

Loại 10L: Đường kính miệng 247 x Đường kính đáy 210 x H 255 (+/- 2 %) mm

Loại 15L: Đường kính miệng 284 x Đường kính đáy 240 x H 328 (+/- 2 %) mm

Loại 20L: Đường kính miệng 300 x Đường kính đáy 257 x H 360 (+/- 2 %) mm

Màu sắc: Trắng, Vàng, Xanh

Nguyên liệu: PP nguyên sinh