IBC Tank 1000 lit Cobo

Kích thước (±10mm): 1200 x 1000 x H 1150

Miệng nắp mở (±10mm): 150mm

Miệng van xả (±10mm): 50mm

Thể tích: 1000L

Thể tích tràn: 1050L

Trọng lượng chứa tối đa (kg): 2013

Trọng lượng xếp chồng tối đa (kg): 4056

Trọng lượng bì (kg): 58 ±2kg

Trọng thùng nhựa (kg): 15.5 ±1kg

Chất liệu IBC Tank: HDPE Chính Phẩm

Chất liệu khung: Thép mạ kẽm tái sử dụng

Chất liệu Pallet: Thép mạ kẽm tái sử dụng

Van: Van bi/ Van bướm DN50